Galerija

Ovde možete pogledate neke od naših radova. Smatramo da slika govori više od 1000 reči i nadamo se da ćete pronaći nešto što Vam se dopada.

Dom Narodne skupštine Srbije, Beograd


Objekat pod zaštitom Uneska, Dom narodne skupštine Srbije. Na objektu su izvedeni limarski radovi ravno pokrivanje krovne površine po sistemu dupli falc. Radovi su izvedeni od bakarnog lima. Bakarni lim je među najkvalitetnijim materijalima i ima trajnost od više decenija.Izgled završenog objekta. Opšivka venca iz više segmenata. Ravan u celini sa opšivkom nazidaka. Opšivka krovnog izlaza. Opšivka atike. Opšivka dimnjaka.


"Grafito vrtovi", Obrenovac


Stambeno-poslovni objekat "Grafito vrtovi DOO Obrenovac". Na objektu su izvedeni limarski radovi od pocinkovanog lima.Izgled završenog objekta. Opšivke balkonskih terasa sa pocinkovanim limom. Izgled opšivke dimnjaka sa prednje strane. Izgled opšivke dimnjaka sa zadnje strane. Izgled krovne ravni sa prikazanim detaljom opšivke diletacije više stambenih jedinica. Olučna vertikala.


Stambeni objekat u ul.Carice Milice, Beograd


Na objektu su izvedeni limarski radovi ravno pokrivanje krovne površine po sistemu dupli falc. Radovi su izvedeni od bakarnog lima. Bakarni lim je među najkvalitetnijim materijalima i ima trajnost od više decenija.Izgled završenog objekta. Opšivka krovnog prozora. Opšivka krovne ravni sa spojem venca. Izgled simsa, horizontalnog oluka koji se spaja sa limenim pokrivačem po sistemu dupli falc. Spoj vertikalnog oluka na kome je vodoskupljač.


Stambeni objekat pod zastitom Uneska u ul. Cara Lazara br 9, Beograd


Na objektu su izvedeni limarski radovi ravno pokrivanje krovne površine po sistemu dupli falc. Radovi su izvedeni od bakarnog lima. Bakarni lim je među najkvalitetnijim materijalima i ima trajnost od više decenija.Izgled završenog objekta. Opšivka prozora sa detaljima. Opšivka kupole sa segmentima, ukrasnim listovima i dekorativnim vrhom. Kupola je prečnika 4 metra. Opšivka prozora sa polu-okruglim dekorativnim vencem. Izgled postavljanja limenih prizmi (šiferi). Izgled završenog rada šifera, bočnog dela prozora i venca. Krovna ravan i opšivke dimnjaka.


Privatna stambena kuća


Izvedeni limarski radovi od plastificiranog lima, limeni pokrivač - imitacija crepa sa svim potrebnim opšivkama, olucima i snegobranima za sprečavanje sletanja snega sa krova, snegobrani su isključivo namenjeni za limene pokrivače crep-lima i TR lima.Izgled završenog objekta. Imitacija crepa i snegobrani.


Ostali radovi


Ovde možete pogledati još neke od naših radova.Skriveni krov na dve vode koji ima zabadne zidove opšivene limom. Spoj opšivke krova, zabadnog zida i dimnjaka. Dve krovne ravni koje se spajaju u jednu uvalu opšivene u celini limom. Detalj - spoj vertikalnog oluka i vodoskupljača na fasadnom delu zgrade. Fasadni izgled zgrade sa detaljima opšivke terase i prozorskog simsa. Fasadni izgled zgrade sa detaljima opšivke terase, prozorskog simsa i vertikalnog oluka. Vertikalni oluk. vertikalna opšivka dve stambene jedinice (diletacija). Opšivka atike (venca). Hauba za dimne gasove. Hauba za dimne gasove. Solbanci od plastificiranog lima u bojama po zelji kupca. Solbanci od plastificiranog lima u bojama po zelji kupca. Snegobrani koji služe za sprečavanje sletanja snega sa krovova pokrivenim limom po sistemu dupli falc.